Zpět

AUTOMOTOKLUB MALÁ SKÁLA

CAR WINTER CUP 2002

PROPOZICE

Obecné informace

1. CAR WINTER CUP 2002 je seriál jízd automobilů do vrchu na uzavřené trati.

2. Účastnit se může:

· řidič s platným řidičským průkazem, který nevlastní licenci FAS AČR pro závody na uzavřené trati,

· vůz s technickým průkazem s platnou technickou prohlídkou splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích (dle zákona 38/1995 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích).

3. Na jednom voze se mohou střídat maximálně dva řidiči. Jeden řidič smí startovat pouze s jedním vozem.

4. Vozy se dělí na tři kategorie:

A

s motorem o obsahu do 1 400 ccm a s jednou poháněnou nápravou,

B

s motorem o obsahu přes 1 400 ccm a s jednou poháněnou nápravou a

C

bez rozdílu objemu motoru s pohonem obou náprav.

5. Vklad činí 300,– Kč za jednu akci a je splatný při formální přejímce.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlásit soutěžícího bez udání důvodu. Toto se netýká prvních 10 soutěžících průběžného pořadí, pokud jejich vůz splňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

7. Všichni soutěžící i spolujezdci jsou povinni během jízdy použít ochrannou přilbu.

Kalendář

Seriál se skládá z 5 dílčích akcí:

Číslo

Datum

Centrum

Start

cíl

1

20. 1. 2002

Líšný, požární zbrojnice

Líšný

Prosíčka

2

3. 2. 2002

Líšný, požární zbrojnice

Želeč

Mukařov

3

17. 2. 2002

Líšný, požární zbrojnice

Malá Skála

Prosíčka

4

3. 3. 2002

Líšný, požární zbrojnice

Malá Skála

Sněhov

5

17. 3. 2002

Malá Skála, hotel Kavka

Malá Skála

Frýdštejn

Celkové vyhodnocení seriálu proběhne v rámci akce číslo 5 v hotelu Kavka na Malé Skále 17. 3. 2002.

Časový plán

Čas

Událost

7.00 – 8.00

přejímka

8.15

rozprava

8.30

start 1. vozu

30 minut po skončení jízd

vyhlášení výsledků

Přejímka, rozprava a vyhlášení výsledků probíhá vždy v centru příslušné akce.

Systém jízd

· 2 seznamovací jízdy – počítá se čas rychlejší jízdy (v případě rovnosti časů rozhoduje lepší druhý čas)

Prvních 20 z kategorie A a B a prvních 10 z kategorie C postoupí do finále. Podmínkou pro postup do finále je dokončení alespoň jedné seznamovací jízdy.

· 2 finálové jízdy – sčítá se čas obou jízd (v případě rovnosti součtů časů rozhoduje lepší druhá jízda)

Systém bodování

V kategorii A a B boduje prvních 12 soutěžících systémem:

1.– 20 bodů, 2.– 17 bodů, 3.– 14 bodů, 4.– 12 bodů, 5.– 10 bodů, 6.– 8 bodů, 7.– 6 bodů, 8.– 5 bodů, 9.– 4 body, 10.– 3 body, 11.– 2 body, 12.– 1 bod.

V kategorii C boduje prvních 6 soutěžících systémem:

1.– 9 bodů, 2.– 6 bodů, 3.– 4 body, 4.– 3 body, 5.– 2 body, 6.– 1 bod.

Podmínkou pro zisk bodů je dokončení obou finálových jízd.

Součet bodů ze všech akcí určí celkové pořadí celého seriálu v jednotlivých kategoriích.

Signalizace

Na startu

Startuje se pomocí semaforu:

10 s do startu – rozsvítí se červené světlo,

5 s do startu – červené světlo začne blikat, začíná odpočítávání na displeji 5–4–3–2–1,

start – rozsvítí se zelené světlo a svítí následujících 20 s. Pokud účastník neodstartuje v této době, bude z jízdy vyloučen.

Za předčasný start (detekovaný fotobuňkou – na semaforu blikající červené světlo po dobu 20 s a akustické znamení) bude k času v jízdě připočteno 10 sekund.

Na trati

Signalizace

Význam

Reakce

žlutý prapor

nebezpečí na trati

zvolnit

žlutý prapor v pohybu

nebezpečí na trati

připravit se k zastavení

šachovnicový prapor

cíl

přestat závodit

Při signalizaci žlutým praporem má soutěžící automaticky nárok na opakování jízdy. Tento nárok musí být uplatněn neprodleně v místě startu.

Další ustanovení

1. Trénování před akcí je přísně zakázáno. Účastníci akce se mohou seznámit s tratí předem za podmínek dodržení maximální rychlosti 50 km/h i mimo obec. Dodržování tohoto limitu bude kontrolováno Policií ČR a pořadatelem. Jestliže účastník bude přistižen při jízdě nedovolenou rychlostí, nebude přijat do závodu, na jehož trati se prohřešku dopustil (týká se i prvních deseti z průběžného pořadí). Z tohoto ustanovení nebudou udělovány žádné výjimky.

2. Přihlášením do závodu se každý účastník stává zároveň spolupořadatelem akce.

3. Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla na pozemních komunikacích se nevztahuje na tyto akce. Doporučuje se sjednat si připojištění u České pojišťovny (tato jediná tuto službu nabízí). V případě, že dojde nepřipojištěným účastníkem k poškození cizího majetku, je tento povinen uhradit fakturu za nápravu vzniklé škody do 14 dnů po jejím obdržení.

4. Písemný protest může podat pořadateli v centru akce pouze přihlášený účastník do 20 minut po ukončení příslušné jízdy s vkladem 1000,– Kč, který bude v případě kladného vyřízení protestu vrácen.

 

Kontakty

Pořadatel:

AMK Malá Skála, Petr Pavlát, 468 31 Malá Skála 184, telefon 0605/168 331, fax 0428/344 501, e-mail cwc2002@centrum.cz

 

Zpět