AUTOMOTOKLUB MALÁ SKÁLA

CWC – Podzim ’03

PROPOZICE

Obecné informace

 1. CAR WINTER CUP – Podzim ’03 je seriál jízd automobilů do vrchu na uzavřené trati.
 2. Účastnit se může řidič s platným řidičským průkazem, který nevlastní licenci FAS AČR pro závody na uzavřené trati.
 3. Jeden řidič smí startovat pouze s jedním vozem. Na jednom voze mohou startovat maximálně dva řidiči. Výměna vozu během závodu je zakázána.
 4. Vozy se dělí na tři kategorie: Vozy kategorií A a B musí mít platný technický průkaz s platnou technickou prohlídkou a splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích (dle zákona 38/1995 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích).
  Vozy kategorie C musí mít platný technický průkaz s platnou technickou prohlídkou a splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích (dle zákona 38/1995 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích), nebo musí být předložen doklad o homologaci, případně sportovní průkaz vozidla. V žádném případě nebudou na start připuštěny vozy bez platných dokladů.
 5. Pneumatiky s hroty, ani sněhové řetězy nejsou povoleny.
 6. Použité pneumatiky ani disky nesmí přesahovat přes obrys karoserie, případně přes plastové lemy blatníků.
 7. Vnitřní ochranný rám může být namontován za předpokladu, že nemá ostré hrany, výstupky nebo vyčnívající šrouby.
 8. Vklad za jednu akci činí pro všechny kategorie 400,– Kč a je splatný při formální přejímce.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlásit soutěžícího bez udání důvodu s výjimkou pro prvních 10 soutěžících průběžného pořadí, pokud jejich vůz projde technickou přejímkou.
 10. Všichni soutěžící i spolujezdci jsou povinni během jízdy použít ochrannou přilbu a bezpečnostní pásy.
 11. Před každou akcí bude provedena technická přejímka, kde se bude mimo jiné rozhodovat o způsobilosti vozu a zařazení do kategorie a rovněž provádět kontrola dokladů od vozu.
 12. Objízdná trasa vede přes Kopaninu, Klíčnov, Pulečný, do Rychnova ke kinu a na start.
 13. Trénování před akcí je přísně zakázáno. Účastníci akce se mohou seznámit s tratí předem za podmínek dodržení maximální rychlosti 50 km/h i mimo obec. Dodržování tohoto limitu bude kontrolováno Policií ČR a pořadatelem. Jestliže účastník bude přistižen při jízdě nedovolenou rychlostí, nebude přijat do závodu, na jehož trati se prohřešku dopustil (týká se i prvních deseti z průběžného pořadí). Z tohoto ustanovení nebudou udělovány žádné výjimky.

Kalendář

Seriál se skládá ze 2 dílčích akcí:
DatumStart – Cíl
11. 10. 2003Pulečný – Frýdštejn
25. 10. 2003Pulečný – Frýdštejn
Součástí poslední akce bude i celkové vyhodnocení seriálu.

Časový plán

Každá akce je naplánována na celý den od 7.00 do zhruba 17.00:
ČasUdálost
7.00 – 8.00formální a technická přejímka
8.00 – 8.15rozprava (briefing)
8.30start 1. vozu
30 minut po skončení jízdvyhlášení výsledků a předání cen
Přejímka a rozprava i vyhlášení výsledků budou probíhat v Pulečném v prostoru startu.

Systém jízd

Systém je podobný běžným závodům do vrchu:

Systém bodování

Ve všech kategoriích boduje prvních 12 soutěžících systémem:
1.– 20 bodů, 2.– 17 bodů, 3.– 14 bodů, 4.– 12 bodů, 5.– 10 bodů, 6.– 8 bodů, 7.– 6 bodů, 8.– 5 bodů, 9.– 4 body, 10.– 3 body, 11.– 2 body, 12.– 1 bod.
Podmínkou pro zisk bodů je dokončení obou finálových jízd.
Součet bodů ze všech akcí určí celkové pořadí celého seriálu v jednotlivých kategoriích. Při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších umístění (a při nerozhodnosti pak lepší výsledek posledního závodu).

Signalizace

Na startu
Startuje se pomocí semaforu:

Na trati
 SignalizaceVýznamReakce
žlutý prapornebezpečí na tratizvolnit
žlutý prapor v pohybunebezpečí na tratipřipravit se k zastavení
šachovnicový praporcílpřestat závodit, zpomalit a na vhodném místě zastavit
Při signalizaci žlutým praporem má soutěžící automaticky nárok na opakování jízdy. Tento nárok musí být uplatněn neprodleně na stanovišti s vysílačkou za cílem. Vozy pak budou mimořádně svezeny na start. V případě jízdy na trati s objízdnou trasou pak tento nárok musí být uplatněn znovu na startu.

Další ustanovení

 1. Přihlášením do závodu se každý účastník stává zároveň spolupořadatelem akce.
 2. Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla na pozemních komunikacích se nevztahuje na tyto akce. Doporučuje se sjednat si připojištění u České pojišťovny (tato jediná tuto službu nabízí). V případě, že dojde nepřipojištěným účastníkem k poškození cizího majetku, je tento povinen uhradit fakturu za nápravu vzniklé škody do 14 dnů po jejím obdržení.
 3. Písemný protest může podat pořadateli na startu nebo v cíli pouze přihlášený účastník do 20 minut po ukončení příslušné jízdy s vkladem 1000,– Kč, který bude v případě kladného vyřízení protestu vrácen.

Kontakty

Pořadatel: AMK Malá Skála, kontaktní osoba: Josef Filip, telefon 604 127 331.

Zpět